MEXIKO – DÍA DE LOS MUERTOS

Mexiko a jeho fascinující kultura v době známého svátku Dia De Los Muertos (Svátek mrtvých), uvidíte pozůstatky měst mezoamerických civilizací (Aztékové, Zapotékové, Toltékové, Mayové atd.). Kouzlo koloniálních městeček. Koupání v cenotech a koupání v Karibiku a skvělá proslulá mexická kuchyně.

DIA DE LOS MUERTOS (DEN MRTVÝCH)

Den mrtvých neboli Dia de los Muertos je oslava na počest mrtvých. Hlavní oslavy připadají na 1. a 2. listopadu, nicméně slavit se začíná už 31. října. Ve stejném období u nás probíhá svátek Dušiček a v anglosaských zemích Halloween (tedy Svátek všech svatých). Tradice kultu smrti pochází už z předkolumbovského období, kdy lidé věřili, že jednou za rok se mrví vracejí mezi živé si jen tak popovídat. Proto pro ně připravovali oslavy, jídlo a pití. Katoličtí kněží, kteří do Mexika přišli spolu s dobyvateli a kolonisty pak spojili tento aztécký svátek s Dušičkami a vytvořili tak unikátní oslavu, která je zapsána na seznamu UNESCO jako „nehmotné dědictví lidstva“.

Mexičané věří, že 1. listopadu se na zem vrací duše mrtvých dětí a 2. listopadu duše mrtvých dospělých. Pro své mrtvé příbuzné pak připravují specifické cukrovinky, bohatě zdobené oltáře a na nich fotky mrtvých. Symbolem mexického Dne mrtvých se stala smrtka „Catrina“. Průvod těchto „Catrinas“ pak nesmí chybět při oslavách v žádném větším mexickém městě.

Následující program je zaměřen na nejdůležitější památky a archeologická naleziště v okolí Mexico City a na poloostrově Yucatán. Zároveň je koncipován tak, aby bylo dost času zúčastnit se oslav tohoto svébytného svátku ve městě Mérida na Yucatánu a nasát tak pravou atmosféru Mexika. Na závěr programu pak budeme potřebovat odpočinek, proto strávíme 2 dny koupáním v tyrkysových vodách Karibiku a popíjením pálenky Tequila a piva Corona.

PROGRAM

5. DEN, Puebla – Taxco (B, L, 195 km) Snídaně.

Odjezd z Puebly do Taxca, cestou návštěva jeskynního systému Cacahuamilpa. Příjezd do Taxco a prohlídka města. Taxco je obklopeno pohořím Sierra Madre del Sur a bezpochyby patří k nejatraktivnějším městům Mexika. Jedná se o známé centrum stříbrotepectví. Nocleh ve městě Taxco.

6. DEN, Taxco – Mexico City – Merida (B, 270 km, let 1 hod. 45. min) Snídaně.

Transfer na letiště Mexico City a odlet do Meriday. Po příletu prohlídka města a transfer do hotelu. Nocleh v Meridě.

7. DEN, Merida – Uxmal – Merida (B, L, 170 km) Snídaně.

Návštěva výjimečného archeologického naleziště Uxmal, jednoho z nejdůležitějších středisek Mayské civilizace. Uvidíte zde řadu nádherných budov (Guvernérský palác, Kouzelníkovu pyramidu, Jižní palác, Želví dům, Palác místodržícího a Klášter jeptišek, jenž je považován za nejdokonalejší budovu takzvaného puuckého stylu). Dále návštěva bývalé haciendy Yaxcopoil, která bývala jedním z nejdůležitějších venkovských sídel na Yucatánu. Večer se zúčastníme svátku Hanal Pixan (tedy Svátku mrtvých, Dia de los Muertos) v Meridě a uvidíme Paseo de Animas (Průvod duší). Nocleh v Meridě.

8. DEN, Merida – Hacienda Sotuta de Peon – Merida (B, L, 50 km) Snídaně.

Na jih od Meridy se nachází ekologická rezervace Cuxtal. V Haciendě uvidíme jak se zpracovává vlákno sisal, které se vyrábí z listů agáve sisalové. Ze získaného vlákna pak vznikají výrobky jako například tašky, lana, rohože atd. Poté nás vozík tažený mulou odveze plantážemi k samotné haciendě, kde uvidíme jak žili její obyvatelé. Pak budeme pokračovat k cenotu Zhu, hlubokému 10 metrů, zde si užijeme osvěžující koupel a poté bude následovat oběd a odpočinek u bazénu. Návrat do Meridy a nocleh.

ZAHRNUJE

 • Letenku na trase Praha
 • Mexico City a Cancun
 • Praha s přestupem v Evropě
 • Letenku na trase Mexico City –  Merida
 • Letištní poplatky
 • Ubytování v hotelech 3* se snídaní během poznávacího okruhu
 • Ubytování v Playa del Carmen v hotelu 4* s programem all inclusive 
 • českého průvodce po celou dobu zájezdu
 • dopravu klimatizovaným minibusem nebo v případě většího počtu osob autobusem
 • vstupné do objektů dle programu
 • obědy 
 • v Playa de Carmen program all inclusive 
 • pojištění cestovní kanceláře proti úpadku

NEZAHRNUJE

 • výlety nad rámec programu 
 • cestovní pojištění 
 • večeře
 • nápoje
 • spropitné

Příplatek za jednolůžkový pokoj:

12.000,- Kč / osoba

PROGRAM

1. DEN, Praha – Mexico City Odlet z Prahy do Mexico City.

Přílet do Mexico City, transfer do hotelu a volný večer. Nocleh v Mexico City.

2. DEN, Mexico City (Breakfast, Lunch, dále jen B, L) Snídaně.

Prohlídka Mexico City, jednoho z největších měst na světě, které leží v nadmořské výšce 2.240 m. prohlédnete si náměstí Zócalo, které bylo postaveno na troskách hlavního aztéckého komplexu chrámů, Metropolitní katedrálu, ve které se v roce 1968 konala svatba Věry Čáslavské a Josefa Odložila. Návštěva antropologického muzea. Návrat do hotelu, volný večer. Nocleh v Mexico City.

3. DEN, Teotihuacan (B, L, 48 km) Snídaně.

Celodenní výlet do Teotihuacanu, což je nejznámější mexické archeologické naleziště. Prohlédnete si pyramidu Slunce, pyramidu Měsíce, zbytky původních paláců a Třídu mrtvých). Cestou proběhne zastávka u Baziliky Panny Marie Guadalupské z roku 1709. Návrat do Mexico City, volný večer. Nocleh v Mexico City.

4. DEN, Mexico City – Puebla (B, L, 140 km) Snídaně. 

Odjezd z Mexico city do Puebly. Puebla se nachází na úpatí pohoří Sierra Madre del Sur a je obklopena sopkami Popocatepetl, Iztacchihuatl, Pico de Orizaba a La Malinche. Město leží v nadmořské výšce 2.200 metrů a je čtvrtým největším mexickým městem. Navštívíme Klášter Sv. Moniky a manufakturu na výrobu typických cukrovinek. Nocleh v Pueble.

 

PROGRAM

9. DEN, Merida – Cenotes de Cuzamá – Merida (B, L, 85 km) Snídaně. Dopoledne výlet do Cenotes de Cuzamá za koupáním. Odpoledne návrat do Meridy, prohlídka města a účast na oslavách spojených s Dia de los Muertos.

10. DEN, Merida – Chichén Itzá – Valladolid – Playa Del Carmen (B, L, 300 km) Snídaně.

Odjezd do Chichén Itzá na prohlídku tohoto nejproslulejšího archeologického naleziště na poloostrově Yucatán. Uvidíme monumentální pyramidu Kukulcánův chrám, zvaný také El Castillo. Poté zastávka ve Valladolidu a procházka jeho barevnými ulicemi. Odjezd do letoviska Playa del Carmen. Ubytování v plážovém hotelu, večeře a nocleh.

11. DEN, Chichén Itzá (All inclusive, dále jen AI)

Volno v plážovém all inclusive hotelu. Nocleh v Playa del Carmen.

12. DEN, Playa del Carmen (AI)

Volno v plážovém all inclusive hotelu. Nocleh v Playa del Carmen.

13. DEN, Playa del Carmen (AI) Snídaně, check-out v 11.00.

V odpoledních hodinách odjezd na letiště do Cancúnu a odlet do Prahy.

CENA

69.900,- Kč / osoba ve dvoulůžkovém pokoji

Poptávkový formulář

3 + 1 =